Podejmując się wsparcia naszych Pacjentów nie tylko w leczeniu i terapii, podejmujemy się również szeregu działań zmierzających do optymalizacji kosztów podjętego przez rzeczone osoby leczenia.

Przedmiotowe dofinansowanie pochodzi ze strony jednostek pozarządowych bądź realizowane jest w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych w drodze umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Udział w projekcie leczenia uzależnienia dofinansowanym ze struktur pozarządowych nie wymaga od Państwa podawania jakichkolwiek danych mogących powiązać Wnioskodawcę z zakresem udzielanych świadczeń.

Świadczenia współfinansowane w ramach świadczeń NFZ są wykonywane zgodnie z przyjętą przez Fundusz praktyką wynikającą z ustawy o opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Podstawą kwalifikacji do poszczególnych Programów są wyniki diagnostyki każdorazowo wykonywanej przed przystąpieniem do świadczeń leczenia i terapii w Ośrodku MediLife oraz okres leczenia, który Pacjent może przeznaczyć na przedmiotowe świadczenia.

Modułowa budowa Programu Leczenia umożliwia realizację świadczeń medycznych w okresie 2, 4, 6, 8 a nawet 12 tygodni.

Decyzja o okresie leczenia podejmowana jest w oparciu o wywiad lekarski, wyniki przeprowadzanej diagnostyki, możliwości czasowe Pacjenta oraz jego stan zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego.

Cennik
uwzględniający dofinansowania:

8 400 złotych (za dwa miesiące)
8 tygodniowy okres leczenia w ramach dofinansowanie z NFZ.

11 600 złotych (za dwa miesiące)
8 tygodniowy okres leczenia w ramach środków pozarządowych.

8 700 złotych (za 1,5 miesiąca leczenia)
6 tygodniowy okres leczenia w ramach środków pozarządowych

5 800 złotych (za 1 miesiąc leczenia)
6 tygodniowy okres leczenia w ramach środków pozarządowych


Wszystkie osoby zainteresowane leczenia w ramach oferty z dofinansowaniem prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem Terapii.

Tags: terapia uzależnień Warszawa, terapia Warszawa, program terapii Warszawa, terapia uzależnienia Warszawa, terapia alkoholizmu Warszawa, terapia uzależnienia od narkotyków Warszawa, terapia uzależnienia od leków Warszawa, ośrodek terapii Warszawa, ośrodek terapeutyczny Warszawa, psychoterapia Warszawa, psychoterapia uzależnień Warszawa