Jednym z założeń programu terapii uzależnień jest zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych, rozwijanie zdolności do zdrowego życia.

Ponadto równie ważne jest przywrócenie osobie uzależnionej równowagi zdrowia psychicznego, gdyż w wielu przypadkach nawet długotrwała abstynencja nie powoduje automatycznie dobrej kondycji psychicznej i nie likwiduje głębszych problemów emocjonalnych i rodzinnych ujawniających się po zaprzestaniu zażywania substancji psychoaktywnych - uzależniających.

Dlatego też w trakcie udzielanych świadczeń terapeutycznych w naszym Ośrodku, jak i po ich zakończeniu, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielamy wsparcia również najbliższym osobie uzależnionej.

Modułowy Program Terapii umożliwia nam dopasowanie programu do możliwości czasowych osób chcących podjąć się leczenia a sam zakres świadczeń leczniczo – terapeutycznych skierowany jest zarówno do osób rozpoczynających leczenie, jak i do osób, które odbyły świadczenia na poziomie programu podstawowego terapii uzależnień.

Podstawowy Program przewiduje 8 tygodniowe leczenie, w ramach którego Pacjent pracuje zarówno w grupie o charakterze psychoedukacyjnym, jak również odbywa zajęcia indywidualne.

Każdy Pacjent dąży do zrealizowania postawionego mu przez terapeutę celu, wynikającego z podstawy jego uzależnia. Cały proces leczenia jest koordynowany przez Kierownika Centrum Leczenia Uzależnień oraz Lekarza Prowadzącego.

Każdy przypadek uzależnienia omawiany jest w gronie terapeutów pracujących z Pacjentem w ramach zajęć grupowych, jak również podlega Superwizji co znacząco wyróżnia naszą pracę na tel programów powszechnie dostępnych w Polsce.

W trakcie zajęć indywidualnych, podejmujemy się budowy dedykowanej Pacjentowi ścieżki zdrowienia, gdzie leczenie w Ośrodku stanowi jeden z elementów leczenia, jakie każdy Pacjent winien zrealizować.

Jednym z elementów warunkujących wejście Pacjenta w proces terapeutyczny w Ośrodku, jest zachowanie przez Pacjenta pełnej abstynencji. W przypadku Pacjentów będących pod wpływem substancji chemicznych, każdorazowo wymagane jest oczyszczenie organizmu, które przeprowadzamy w naszym Oddziale Detoksykacji. Jeśli stan zdrowia Pacjenta na to pozwala, proces terapii uzależnień rozpoczyna się już na poziomie Oddziału Detoksykacji.

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z 8 tygodniowego programu leczenia, proponujemy program 6 tygodniowy a w uzasadnionych przypadkach, głównie dedykowanych osobom, względem którym udzielano już świadczeń terapeutycznych, program leczenia można zamknąć w okresie 4 tygodni.

Tags: terapia uzależnień Warszawa, terapia Warszawa, leczenie uzleżnień Warszawa, program terapii Warszawa, program leczenia Warszawa, terapia alkoholizmu Warszawa, terapia uzależnienia od narkotyków Warszawa, terapia uzależnienia od leków Warszawa