• Start
  • Leczenie i Terapia Uzależnień

Wszystkie tematy: Leczenie i Terapia Uzależnień

Odtruwanie polekowe

Oferta Programowa Ośrodka Leczenia Uzależnień

Detoks polekowy to bezpieczny proces odtrucia pacjenta po długotrwałym zażywaniu leków w postaci środków przeciw bólowych, nasennych czy psychotropowych. Przy wsparciu naszych lekarzy specjalistów, pacjent dojdzie do równowagi psychiczno - fizycznej. Po długotrwałym nadużywaniu leków w postaci środków psychotropowych, przeciw bólowych lub nasennych, w momencie ich odstawienia może pojawić się zespół odstawienny zwany inaczej abstynencyjnym, w którym występuje szereg bolesnych i trudnych do zniesienia objawów. Jest to okres niezwykle niebezpieczny i nieprzyjemny. Dotyka przede wszystkim sfery fizycznej, ale przekłada się również na funkcjonowanie psychiczne danej osoby. Dlatego tak ważne jest przeprowadzanie odtrucia odbyło się pod ścisłą opieką zespołu medycznego.