Ośrodek Leczenia Uzależnień Warszawa

Program Leczenia Uzależnień Warszawa

Głównym założeniem Programu jest zwiększenie zdolności
utrzymywania abstynencji, usuwanie zaburzeń,
rozwiązywanie problemów osobistych,
rozwijanie zdolności do zdrowego życia.

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Program
Leczenia Uzależnień

Jednym z założeń Programu jest zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych, rozwijanie zdolności do zdrowego życia. Ponadto równie ważne jest przywrócenie osobie uzależnionej równowagi zdrowia psychicznego, gdyż w wielu przypadkach nawet długotrwała abstynencja nie powoduje automatycznie dobrej kondycji psychicznej i nie likwiduje głębszych problemów emocjonalnych i rodzinnych ujawniających się po zaprzestaniu zażywania substancji psychoaktywnych - uzależniających.

Dlatego też w trakcie udzielanych świadczeń medycznych w Ośrodku Leczenia Uzależnień, jak i po ich zakończeniu, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielamy wsparcia również najbliższym osobie uzależnionej.

Modułowy Program Ośrodka umożliwia nam dopasowanie programu do możliwości czasowych osób chcących podjąć się leczenia a sam zakres świadczeń leczniczo – terapeutycznych skierowany jest zarówno do osób rozpoczynających leczenie, jak i do osób, które odbyły świadczenia na poziomie programu podstawowego terapii uzależnień.

Podstawowy Program przewiduje 8 tygodniowe leczenie, w ramach którego Pacjent pracuje zarówno w grupie o charakterze psychoedukacyjnym, jak również odbywa zajęcia indywidualne.

Każdy Pacjent dąży do zrealizowania postawionego mu przez terapeutę celu, wynikającego z podstawy jego uzależnia. Cały proces leczenia jest koordynowany przez Kierownika Centrum Leczenia Uzależnień oraz Lekarza Prowadzącego.

Każdy przypadek uzależnienia omawiany jest w gronie terapeutów pracujących z Pacjentem w ramach zajęć grupowych, jak również podlega Superwizji co znacząco wyróżnia naszą pracę na tel programów powszechnie dostępnych w Polsce.

W trakcie zajęć indywidualnych, podejmujemy się budowy dedykowanej Pacjentowi ścieżki zdrowienia, gdzie leczenie w Ośrodku stanowi jeden z elementów leczenia, jakie każdy Pacjent winien zrealizować.

Jednym z elementów warunkujących wejście Pacjenta w proces leczenia w Ośrodku, jest zachowanie przez Pacjenta pełnej abstynencji. W przypadku Pacjentów będących pod wpływem substancji chemicznych, każdorazowo wymagane jest oczyszczenie organizmu, które przeprowadzamy w naszym Oddziale Detoksykacji. Jeśli stan zdrowia Pacjenta na to pozwala, proces leczenia / terapii rozpoczyna się już na poziomie Oddziału Detoksykacji.

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z 8 tygodniowego programu leczenia, proponujemy program 6 tygodniowy a w uzasadnionych przypadkach, głównie dedykowanych osobom, względem którym udzielano już świadczeń terapeutycznych, program leczenia można zamknąć w okresie 4 tygodni.

Tags: terapia uzależnień Warszawa, terapia Warszawa, leczenie uzleżnień Warszawa, program terapii Warszawa, program leczenia Warszawa, terapia alkoholizmu Warszawa, terapia uzależnienia od narkotyków Warszawa, terapia uzależnienia od leków Warszawa