Jak leczyć narkomanię?

Leczenie narkomanii to trudny i bardzo żmudny proces, niemniej warto jest podjąć taką próbę i przetrwać całe leczenie, aby raz na zawsze uwolnić się od uzależnienia. Terapia dobierana jest indywidualnie w zależności od cech osoby uzależnionej, a przede wszystkim od rodzaju zażywanych substancji. Aby móc rozpocząć terapię, osoba uzależniona musi zgłosić się do wybranego punktu ambulatoryjnego, który oferuje pomoc w wychodzeniu z uzależnienia od narkotyków. Można oczywiście udać się również do ośrodka prywatnego albo do MONAR-u. W tych miejscach zostanie postawiona diagnoza, jak również wypisane skierowanie na właściwe leczenie narkomanii. Biorąc od uwagę różny sposób, a także moc działania konkretnych środków, jak również stopień zaawansowania nałogu, leczenie narkomanii może odbywać się w różnej formie. Trzeba mieć na uwadze, że nałóg ten dotyka wiele ze sfer życia, dlatego też podczas leczenia należy poświęcić czas każdej z nich. Bardzo ważne w terapii narkomanów jest bezpośrednie wsparcie ze strony bliskich.

Terapia uzależnień od narkotyków składa się z kilku etapów:
• detoksykacja, czyli tak zwane wchodzenie w trzeźwość,
• trzeźwość,
• zapobieganie ewentualnym nawrotom,
• praca z rodziną pacjenta.

Formy leczenia uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków to silny nałóg, dlatego nie sposób oczekiwać, że osoba chora poradzi sobie z nim samodzielnie. Można wyróżnić klika metod walki z narkomanią, chociaż niemal wszystkie z nich oparte są na terapii psychologicznej. O tym, która forma psychoterapii zostanie wykorzystana w przypadku leczenia konkretnego pacjenta, decyduje lekarz. Leczenie uzależnienia od narkotyków rozpoczyna się od odtrucia organizmu, czyli po prostu wyeliminowania z organizmu ogółu toksyn, które zaburzyły równowagę biologiczną.
• terapia substytucyjna (leczenie substytucyjne farmakologiczne),
• terapia anonimowych narkomanów,
• odtrucie,
• leczenie odbywające się stacjonarnie w krótkim czasie,
• leczenie stacjonarne średnioterminowe,
• leczenie odbywające się stacjonarnie w długim czasie.

Po pierwsze – leczyć


W Polsce istnieje wiele możliwości leczenia narkomanii. Niemniej skuteczne leczenie uzależnione jest w dużej mierze od woli pacjenta, jak również pomocy ze strony bliskich. Rodzaj terapii może być dobrany indywidualnie, co dodatkowo zwiększa skuteczność. Miejmy na uwadze, że narkomania jest trudna do wyleczenia, jednakże należy podejmować terapię, ponieważ choroba ta bardzo szybko wyniszcza organizm. Warto zauważyć, że leczenie uzależnienia od narkotyków to długotrwały i trudny proces, i powinno odbywać się w specjalistycznym ośrodku. Najlepszym rozwiązaniem jest jednoczesne zastosowanie terapii farmakologicznej i psychologicznej. Wtedy pacjent ma największe szanse na całkowite wyleczenie.