Skuteczna terapia uzależnień

Mówi się, że uzależnienie to choroba, która dotyczy ciała, duszy i umysłu. Dlatego terapie organizowane przez ośrodki uzależnień powinny się skupiać na wszystkich aspektach problemu. Sprawia to, że cały proces leczenia jest bardziej skuteczny. Dodatkowo duże znaczenie ma indywidualne dostosowanie metod terapeutycznych. Każda osoba ma inne potrzeby i możliwości, oraz wymaga trochę innego podejścia.

Warunki skutecznej terapii uzależnień

Aby terapia uzależnień była skuteczna i przyniosła oczekiwane rezultaty, przede wszystkim musi wiązać się z abstynencją. Drugą bardzo ważną kwestią jest terapia stacjonarna; pozwala to na stałą opiekę specjalistów oraz częstsze i bardziej intensywne działania, które umożliwiają osiągnięcie zadowalającego efektu szybciej. Skuteczna terapia uzależnień powinna się składać z zajęć indywidualnych oraz grupowych, które nie powinny trwać krócej niż 4 tygodnie. Następnie przechodzi się do tzw. terapii nawrotów i pogłębionej oraz do zajęć w grupach wsparcia np. AA. Terapia opiera się na zróżnicowanych oddziaływaniach, takich jak: • psychoedukacja, • trening umiejętności, • reprogramming (nauczanie nowych, korzystnych postaw i nawyków), • terapia rozwiązań.

Wyniki terapii uzależnień

Dobrze przeprowadzona terapia uzależnień prowadzi do wielu zmian, niezbędnych do wyjścia na prostą i pokonania uzależnienia. Dotyczą one postaw, przekonań, zachowań, myślenia, przeżywania, relacji międzyludzkich i wielu innych kwestii. Dzięki terapii uzależniony musi uwierzyć w swoje możliwości i w to, że może funkcjonować bez używek. Efektem skutecznej terapii uzależnień jest też zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat danego uzależnienia, objawów tego, jak przebiega, jakie ma konsekwencje i do czego może doprowadzić. Ważne jest również nabycie solidnej motywacji do pokonania problemu i wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie. Ważnym wynikiem odpowiednio przeprowadzonej terapii jest także uporządkowanie swojego życia i nauczenie się jak sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami, które mogą się przydarzyć. Warto podkreślić, że uzależnienie nie dotyka tylko jednostki, która ich doświadcza, ale całego jej otoczenia. Dla przykładu sytuacja alkoholika niesie za sobą przykre konsekwencje dla jego zdrowia, psychiki oraz dla funkcjonowania całej rodziny. Może to prowadzić do DDA czyli do syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików. Rodzaje uzależnień Z terapii uzależnień mogą korzystać osoby, które są uzależnione od: • alkoholu, • leków, • narkotyków, • hazardu, • zakupów, • pracy, • seksu, • internetu itd. Jednak warto podkreślić, że nie wszystkie placówki specjalizują się we wszystkich rodzajach uzależnień. Niektóre są przystosowane jedynie do wybranego problemu. Dlatego jeżeli osoba uzależniona zrobi pierwszy krok i uzmysłowi sobie problem, powinna przejrzeć oferty, zasięgnąć rady i zdecydować się na najbardziej dogodne miejsce terapii uzależnień.