• Start
  • Blog
  • Odtrucie alkoholowe - pierwszy krok na drodze do zdrowia

Odtrucie alkoholowe - pierwszy krok na drodze do zdrowia

Uzależnienie od alkoholu ma swoją dynamikę rozwoju, fazy jego powstawania i charakterystyczny obraz degradacji zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego osoby uzależnionej. Psychologowie i psychoterapeuci zwracają uwagę, że u źródeł uzależnień, w tym alkoholizmu leży szereg zaburzeń psychicznych, takich jak lęki, fobie, zaburzenia osobowości i więzi rodzinnych. Kiedy alkohol zaczyna pełnić rolę antidotum na problemy życia codziennego, rozpoczyna się równia pochyła uzależnienia alkoholowego, a następnie dochodzi do pełnoobjawowego rozwoju choroby alkoholowej. Pierwszym krokiem na drodze do odzyskania zdrowia przez czynnego alkoholika jest odtrucie alkoholowe. To skomplikowany i ryzykowany proces terapeutyczny, który przeprowadzać należy wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską. Odstawienie alkoholu bez fachowego wsparcia, zwłaszcza w przypadku przerwania ciągu alkoholowego, grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, do utraty życia włącznie. Nie warto więc ryzykować domowych sposobów odtruwania alkoholika.

Odtrucie alkoholowe i najbardziej charakterystyczne symptomy Zespołu Abstynencji

W procesie terapeutycznym odtrucia alkoholowego bardzo często, w pierwszej dobie po odstawieniu alkoholu, następuje powikłanie choroby alkoholowej w postaci Zespołu Abstynencji. Do jego symptomów należą takie dyskomforty jak odczuwane przez trzeźwiejącego alkoholika jak: zawroty głowy, napięciowe bóle głowy lub zespoły migrenowe, biegunki, wymioty, arytmia serca, zaburzenia neurologiczne z omdleniami, a przede wszystkim stany depresyjne i zespoły lękowe. W niektórych przypadkach Zespół Abstynencji wiąże się również z omamami, urojeniami lub napadową agresją i autoagresją chorego. Dlatego odtrucie alkoholowe musi być przeprowadzane pod opieką lekarza, najlepiej w ramach detoksykacji szpitalnej, gdyż tylko zespół kryzysowy złożony z lekarzy i pielęgniarek jest w stanie zapewnić choremu pełną opiekę zdrowotną i zadbać przy tym o jego bezpieczeństwo.

Odtrucie alkoholowe to proces fizjologiczny

W podstawowym procesie leczenia alkoholizmu, jakim jest odtrucie alkoholowe zespół lekarski określa stopień degradacji organizmu alkoholika, a następnie doprowadza jego organizm do względnej równowagi fizjologicznej. Służy temu uzupełnienie elektrolitów w organizmie wraz z wypłukaniem, najczęściej przy użyciu kroplówek dożylnych, toksyn alkoholowych z organizmu. Uzupełnia się również witaminy i mikroelementy, aby maksymalnie szybko i efektywnie zregenerować wyczerpany piciem alkoholu organizm. Gospodarka wodno-elektrolitowa jest regulowana podczas odtrucia alkoholowego w pierwszych dwu dobach detoksykacji organizmu.

Ile może trwać pełne odtrucie alkoholowe?

Fizjologiczne odtrucie alkoholowe to kwestia zaledwie dwu dób do tygodnia, jednak dopiero po tym etapie detoksykacji rozpoczyna się prawidłowy proces leczenia choroby alkoholowej. Chory musi podjąć się złożonego procesu psychoterapii klinicznej, stacjonarnej lub ambulatoryjnej. Zaleca się przede wszystkim, jak w przypadku każdej z chorób uzależnieniowych psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, której skuteczność została jednoznacznie dowiedziona w badaniach klinicznych.