• Start
  • Blog
  • Detoks organizmu, a stan zdrowia Pacjenta.

Detoks organizmu, a stan zdrowia Pacjenta.

Ośrodki detoksykacji, oraz lekarze prowadzący własną praktykę lekarską oferujący odtrucie alkoholowe, odtrucie lekowe, czy też odtrucie z narkotyków (w tym dopalaczy), czyli oferujący detoks organizmu, każdorazowo winni zadbać o to, by uzyskać stosowane informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia Pacjenta. Jeśli nie ma możliwości diagnozy stanu zdrowia Pacjenta powinny mieć możliwość wykonania stosownych badań laboratoryjnych.

Warto zatem pamiętać, że okres, w którym Pacjent wymaga odtrucia alkoholowego, odtrucia z narkotyków oraz leków jest okresem potencjalnie zagrażającym jego życiu – szczególnym zaś zagrożeniem jest tu możliwość wystąpienia objawów powikłanego zespołu abstynencyjnego.

Tym samym, zaleca się by detoks alkoholowy, detoks narkotykowy, czy też detoks lekowy odbywał się pod kontrolą zespołu medycznego z gwarancją procedur medycznych, gdzie osobą nadzorującą proces odtrucia jest lekarz psychiatra bądź lekarz specjalista pracujący z lekarzem psychiatrą.

Niedopuszczalne jest wykonywanie świadczeń detoksykacji w warunkach domowych bez kontroli lekarza oraz bez ciągłego nadzoru stanu zdrowia Pacjenta. Dopuszczanie do sytuacji podania Pacjentowi leków i pozostawienia go bez opieki zagraża jego życiu.