Jak leczyć narkomanię?

Leczenie narkomanii to trudny i bardzo żmudny proces, niemniej warto jest podjąć taką próbę i przetrwać całe leczenie, aby raz na zawsze uwolnić się od uzależnienia. Terapia dobierana jest indywidualnie w zależności od cech osoby uzależnionej, a przede wszystkim od rodzaju zażywanych substancji.

Czytaj dalej

Skuteczna terapia uzależnień

Mówi się, że uzależnienie to choroba, która dotyczy ciała, duszy i umysłu. Dlatego terapie organizowane przez ośrodki uzależnień powinny się skupiać na wszystkich aspektach problemu. Sprawia to, że cały proces leczenia jest bardziej skuteczny. Dodatkowo duże znaczenie ma indywidualne dostosowanie metod terapeutycznych. Każda osoba ma inne potrzeby i możliwości, oraz wymaga trochę innego podejścia.

Czytaj dalej

Odtrucie alkoholowe - pierwszy krok na drodze do zdrowia

Uzależnienie od alkoholu ma swoją dynamikę rozwoju, fazy jego powstawania i charakterystyczny obraz degradacji zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego osoby uzależnionej. Psychologowie i psychoterapeuci zwracają uwagę, że u źródeł uzależnień, w tym alkoholizmu leży szereg zaburzeń psychicznych, takich jak lęki, fobie, zaburzenia osobowości i więzi rodzinnych.

Czytaj dalej

Jak zerwać z nałogiem?

Dla większości kojarzy się z oddziałem zamkniętym, MONAR-em, warunkami świetlicowo-szpitalnymi. Często z piętrowymi, twardymi łóżkami w kilkuosobowych salach, z odcięciem od wolności i z lekami mającymi zredukować objawy odstawienia. Z przymusem, z decyzją sądu lub presją zmartwionej rodziny. Czy zawsze tak wygląda zerwanie z narkotykami?

Czytaj dalej

Nie daj się zwyciężyć nałogom

Z obrazem człowieka uzależnionego kojarzy nam się najczęściej alkoholik albo narkoman. Czasem ktoś wspomni o osobie, która wypala dziennie dwie paczki papierosów.

Czytaj dalej

Co zrobić w razie wystąpienia objawów Zespołu Abstynencyjnego?

Nie ma żadnych „domowych metod” przerywania napadów drgawkowych. Osobie nieprzytomnej nie wolno podawać doustnie żadnych leków, napojów itp. Nie należy również wkładać do jamy ustnej żadnych przedmiotów. Jedynym sposobem pomocy choremu w warunkach domowych jest chronienie go przed urazem i zapobieganie uderzeniom głowy o twarde powierzchnie, np. poprzez podłożenie poduszki. Niezbędne jest wezwanie pogotowia ratunkowego i poinformowanie lekarza lub ratownika o spożywaniu alkoholu przez Pacjenta.

Jeżeli natomiast u osoby uzależnionej np. od alkoholu drgawki pojawiają się podczas długotrwałej abstynencji lub upojenia alkoholowego, nie mają one już charakteru napadów abstynencyjnych. Ich obecność wymaga skrupulatnej diagnostyki neurologicznej i ustalenia przyczyn, gdyż może świadczyć o istnieniu tętniaków, guzów, ognisk niedokrwienia lub krwotoków w mózgu

Przyjmujemy osoby pod wpływem narkotyków, leków oraz też alkoholu?

W ramach oferty Oddziału Detoksykacji przyjmowani są Pacjenci pod wpływem wszelkich substancji, w tym alkoholu, narkotyków oraz leków. W przypadku konieczności hospitalizacji, podejmowana jest procedura Ratunkowa, której celem jest jak najszybsze umieszczenie Pacjneta w szpitalu.

Zazwyczaj dzieje się to w sytuacjach, gdzie stan zdrowia Pacjenta jest bardzo niestabilny, czego wynikiem było długotrwałe spożywanie substancji psychoaktywnych bądź też względem niech prowadzone było odtrucie niezgodne z normami procedur medycznych.

Gdzie powinien leczyć się osoba nietrzeźwa?

Osoby nietrzeźwe, w ciężkich stanach zdrowotnych, zdradzające objawy zatrucia alkoholowego, zatrucia narkotykowego, czy też zatrucia lekowego, powinny być leczone w szpitalnych oddziałach detoksykacji.

Detoksykacja zaś, popularnie i mylnie nazywana odtruciem – stosowana powinna być u osób, które już trzeźwieją, czyli posiadają zerowy lub bardzo nikły poziom alkoholu we krwi. Z tego też względu do szpitalnych oddziałów detoksykacyjnych nie są przyjmowane osoby znajdujące się ciągle jeszcze pod wpływem alkoholu.

Ilu terapeutów udziela świadczeń w Państwa ośrodku?

Świadczeń udziela 5 terapeutów (mężczyźni i kobiety). Dodatkowo, w zależności od Państwa potrzeb, umożliwiamy konsultacje ze naszymi specjalistami z Centrum Leczenia Uzależnień (psycholodzy, psychoterapeuci).

Czy w ramach terapii są zajęcia dodatkowe?

W weekendy proponujemy dla Pacjentów zajęcia warsztatowe oraz zajęcia z relaksacji. Dodatkowo w miarę możliwości wynikających z potencjału grupy organizujemy wyjścia do kina, teatru, na basen.

Czy wpieracie Państwo rodziny Pacjentów?

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przede wszystkim zgaszana z Państwa strony, rodziny bądź wynikająca z diagnozy, wspieramy rodziny Pacjentów, traktując to w kategoriach nieodzownego elementu psychoterapii, czyli powrotu Pacjenta do stanu dobrobytu psychicznego i fizycznego. Wskazana pomoc odbywa się wyłącznie za zgodą Pacjenta.

Co należy zabrać ze sobą do ośrodka?

Do ośrodka należy zabrać garderobę, środki do higieny osobistej. Jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań nie zabraniamy, aby Pacjent miał swój telefon, laptop itp. Nie mogą jednak wskazane rzeczy kolidować z procesem leczenia.

  • 1
  • 2